Pedagogiska pussel för barn och äldre

Ring 0476 – 141 70 för beställning eller mer information.

Material

Pusslen är tillverade i ett mycket kraftigt material och de är lätta att hantera. De är nästan omöjliga att bryta sönder och går att tvätta med desifektionsmedel.

Storlekar

Alla pussel är i storleken 30 x 20 cm och 5 mm tjocka.

De kan köpas i set om 10, 20, 30 eller 50 stycken, med blandad svårhetsgrad.

BARN
– lärorika pussel för barn i förskolor och särskolor.

Alla barn borde få uppleva de djur som finns på våra lantgårdar eller i vår nära skogsmiljö. Nu finns de på våra populära och pedagogiska pussel.

Det här ett bra verktyg för alla skolformer, inte minst för förskolor, särskolor och fritids.

Enligt skolverket ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förståelse för natuvetenskap och i samband med naturen, liksom sitt kunnande om djur, och växter”.

ÄLDRE
–  pussel för minnesfunktion och motorik

Våra populära pussel kan användas som terapi och sysselsättning för äldre. De är avsedda för allmän äldrevård men också för äldre med olika grad av demens. 

Pusslen är inte bara hjärngympa, motiven påminner också om den tid som flytt. Det blir något att samlas omkring och samtala om. Vår erfarenhet är att även äldre, minnessvaga personer öppnar upp och minns när de ser bilder som påminner om deras egen barndom – djuren från gården, folkdansen och den röda stugan i skogsbrynet.