För minnesfunktion och motorik.

Välj våra hjälpmedel för att träna, testa och sysselsätta.

De är avsedda inom såväl renodlad äldrevård, eller till patienter med tendenser till/eller med utvecklad demens.